WELET szeroko stosuje w swojej produkcji drewno egzotyczne, a w szczególności meranti (mahoniowiec). Zalety mahoniu dla produkcji stolarki budowlanej wynikają z jego podstawowej właściwości fizyko mechanicznych takich jak :

ciężar właściwy (600 KG/m3 przy wilgotności 15%)
skurcz (od 30% do 0% wilgotności : promieniowy 3,2%, objętościowy 8,9%),
twardość wzdłuż włókien (700),
wytrzymałość w poprzek włókien na zginanie statyczne (1100 KG/cm2 przy wilgotności 15%)
wytrzymałość wzdłuż włókien: na ściskanie (490 KG/cm2 przy wilgotności 15%), na rozciąganie (1000 KG/cm2 przy wilgotności 15%).

Drewno mahoniowe wyraźnie przewyższa swoimi parametrami technicznymi tak drewno sosnowe jak i dębowe szczególnie w takich zakresach użytkowych jak skurcz i pęcznienie o 39%, wytrzymałość na zginanie statyczne o 41%, twardość prawie 40%. Duża odporność mahoniu na skurcz i pęcznienie powoduje, że okna nawet w przypadku lekkiego ich nawilżenia wodą deszczową w czasie użytkowania, nie zmieniają swoich wymiarów, co pozytywnie rzutuje na ich stabilność konstrukcyjna i niezawodne funkcjonowanie. Odporność drewna gatunków egzotycznych na skurcz i pęcznienie wynika z ich budowy anatomicznej. Są to gatunki twardzielowe, których drewno charakteryzuje się małą przesiąkliwością wody. Jest ona między innymi wynikiem zamykania naczyń przez tzw. "wcistki" (komórki cienkościenne, miękiszowe), które wyłączają naczynia w procesie przewodzenia wody wzdłuż pnia drzewa. Wskutek tego naczynia stają się martwe, o zdrewniałych ścianach, ich średnice wahają się w granicach od 0,03 do 0,5 mm a długość wynosi ok. 10 cm. Ma to również wpływ na zwiększoną odporność drewna na działanie czynników destrukcyjnych i odgrywa większą rolę jako element mechaniczny. Wysoka twardość i odporność na zginanie statyczne wynika również z tego, że budowa mahoniowców jest bardziej jednorodna, pozbawiona na ogół takich wad jak sęki czy falisty przebieg włókien. Poza zaletami czysto technicznymi należy jeszcze wymienić doskonałe właściwości tego drewna w zakresie trwałości i poddawania się obróbce mechanicznej. Posiada ono swoisty, naturalny rysunek i barwę, co również ma duże znaczenie, szczególnie przy wykańczaniu stolarki lakierami przeźroczystymi.